Corona

Update 22 september 2021

In het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden wat de impact en risico‘s zijn van het corona virus, en dat de verdere verspreiding ervan moet worden verkleind. Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Om het risico van verspreiding te minimaliseren, zijn de volgende punten van belang:

* Er zijn desinfecterende middelen aanwezig op cruciale locaties in het gebouw, zoals bij de toegangsdeuren en de toiletgroep.
* U hoeft zich voor het bijwonen van de diensten niet vooraf op te geven, maar bij binnenkomst wordt uw naam wel geregistreerd om in geval van een uitbraak u te kunnen contacten.
* Vanaf 1 oktober zal de onderlinge anderhalve meter afstand niet meer gehandhaafd worden.

Met vriendelijke groet
De kerkenraad