Corona

Per 25 februari zijn de maatregelen inzake corona opgeheven. Wel verwachten wij dat u bij klachten thuisblijft en voorzichtig bent met elkaar.

Met vriendelijke groet
De kerkenraad