Corona

Update 25 mei 2021

In het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden wat de impact en risico‘s zijn van het corona virus, en dat de verdere verspreiding ervan moet worden verkleind. Gelukkig lijkt het nu voorzichtig de goede kant op te gaan, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Door de actuele maatregelen wordt ook bij onze bijeenkomsten van u gevraagd om nog meer aandacht te geven om het risico van verspreiding te minimaliseren, daarom zijn de volgende punten van belang:


* Er zijn desinfecterende middelen aanwezig op cruciale locaties in het gebouw, zoals bij de toegangsdeuren en de toiletgroep.
* Bij samenkomsten zal gevraagd worden om u vooraf bij de secretaris op te geven en contactgegevens op te schrijven of door te geven, voor een eventueel contactonderzoek door de GGD
* Tijdens de samenkomsten kan helaas nog steeds geen samenzang zijn.
* Voor de samenkomsten wordt een maximum van 30 deelnemers (volwassenen) gehanteerd, exclusief de dienstleiding en ondersteuning (max 5 personen)
* De onderlinge anderhalve meter afstand wordt strikt gehanteerd bij de zitplaatsen, huisgenoten uitgezonderd.
* Koffie kan tot nader order helaas niet meer aangeboden worden binnen het gebouw.

* Het is ons dringend advies om in het gebouw een mondkapje te dragen, zittend op de stoelen mag het mondkapje af.
* Er zijn ook mondkapjes voor wie deze is vergeten.

 

Wij wensen iedereen de kracht en moed toe die gevraagd wordt in deze bijzondere tijden.

Wij leven mee met hen die verzorgen en met wie zorg nodig heeft.

Wij bidden en hopen dat de vele maatregelen die worden genomen zo uitwerken dat deze de gevolgen van het Corona-virus in ons land en wereldwijd gaan inperken. En dat wij daarna weer in alle vrijheid met elkaar mogen aanbidden, zingen, samen onze God loven. En samen koffie drinken.

 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag,

 

Laten we bidden om Gods hulp bij deze ontwikkelingen, dat iedereen gezond moge blijven, en dat alles zo snel mogelijk ten goede mag keren.

 

Met vriendelijke groet
De kerkenraad

Zoals bovenstaand al is aangegeven, willen wij voor het hervatten van onze diensten conform maatregelen van het RIVM te werk gaan. Daarom vindt u hier ons gebruiksplan.