Identiteit

De Vrije Evangelische Gemeente is een kleine en actieve gemeente in Scherpenzeel. Onze gemeente zou getypeerd kunnen worden als een protestants evangelische gemeente. Activiteiten en samenkomsten vinden veelal plaats in de Opstandingskerk.

Missie

De missie van onze gemeente is:

  • God eren op een eerbiedige en eigentijdse manier
  • Het goede nieuws van Jezus bekend maken in Scherpenzeel en de wereld
  • Gods liefde delen, praktisch en persoonlijk

Lees verder over onze uitgangspunten.

Deel van Gods wereldwijde kerk

De Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel voelt zich onderdeel van Gods wereldwijde kerk en weet zich nauw verbonden met orthodox evangelische gemeenten. De VEG Scherpenzeel is een kleine zelfstandige gemeente van gelovigen in Jezus Christus. Wij erkennen Hem als onze Heer

Jezus alleen

We geloven dat ieder mens zonden doet en hiervoor vergeving nodig heeft. God de Vader heeft zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld gestuurd om voor onze zonden te sterven. We geloven dat we door persoonlijk geloof in Jezus Christus vergeving hebben ontvangen en hierdoor kinderen van Hem zijn. We geloven dat de Heilige Geest ons ondersteunt bij het leven als christen en dat Jezus ons de opdracht geeft om de wereld over Hem te vertellen.

Waarom geloven

Kijk ook eens op www.waaromgeloven.nl.

Heb je vragen over onze identiteit? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad voorzitter@vegscherpenzeel.nl. Of lees verder in onze uitgangspunten.