Organisatie

De Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel wordt als volgt bestuurd:

  • De ledenvergadering is het hoogste beslisorgaan. Minstens eens per jaar komt de ledenvergadering bijeen.
  • Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt uitgevoerd door een kerkenraad, zij zijn eindverantwoordelijk. Hierin nemen de voorzitter, de secretaris, penningmeester, andere ouderling(en) en diaken(en) deel.
  • Er bestaan verschillende groepen en commissies die zorg dragen voor de taken die binnen de gemeente uitgevoerd worden.

Beleid

In het stukje Identiteit op deze website is meer te lezen over onze missie en identiteit.